×


Glokom teşhis edildikten sonra tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Ancak, zamanında teşhis edilmeyip hastalık göz sinirinde tahribat yapar ve görme derecesini düşürdükten sonra teşhis edilirse, yapılan tedavi ancak mevcut görmeyi korumaya yardımcı olur. Kayıpları geriye getiremez. Bu nedenle hastalar, görme kayıpları oluşmadan, göz siniri tahrip olmadan erken dönemde yakalanırsa görme kaybına engel olunarak tedavi edilebilir.

Glokomun tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine ve derecesine göre farklılık gösterir.

  •       İlaç tedavisi (ilk tercih edilen yöntem)
  •       Çeşitli lazer tedavileri (ALT, SLT) (etkinlikleri düşüktür)
  •       Cerrahi yöntemler
    • Standart Glokom Cerrahisi: Bir kanal açılarak göz içi sıvısının göz dışına akması kolaylaştırılır.
    • Seton İmplant Cerrahisi: Gözde açılan kanal içine yerleştirilen tüpcükler yardımı ile göz içi sıvısının dışarı akması sağlanır.

Glokom hastalığının tanısı konulduktan sonra bugün için tedavide amaç göz tansiyonunu düşürerek göz sinirinin hasarını durdurmak ve görme kaybının ilerlemesini engellemektir. Bugün için genelde tanı sonrası ilk seçilen yöntem ilaç tedavisidir. Glokomda ilaç tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış, etkili yeni ilaçlar tedavinin başarısını büyük ölçüde artırmıştır. İlaç tedavisinde önemli olan hastanın ilaçları sürekli olarak düzenli kullanmasıdır. İlaç kullanamayan veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen olgularda kullanılan cerrahi yöntemler uygulanır.