Göz tembelliği

Göz tembelliği, erken çocuklukta normal görüşün gelişmediği, yapısı normal görünse de, gözlük veya kontak lenslerle bile az görme sorunu yaşayan gözdür. Çocukluk döneminde göz tembelliğinin ortaya çıkmasının başlıca nedenleri, strabizm (şaşılık) ve anizometropi (göz merceklerinin kırma gücünün birbirinden farklı olması), yani bir gözün diğerine göre aşırı miyop (uzağı göremeyen) veya aşırı hipermetrop (yakını göremeyen) olmasıdır.

 

Göz tembelliğinin nedenleri şunlardır:

  • Şaşılık: İki göz ayrı ayrı yönlere bakıyorsa beyne iki ayrı görüntü gider ve çift görme meydana gelir. Çocuklarda bir şekilde bu durum engellenerek beyin, gözlerden birinden gelen görüntüyü baskılar ve tek gözle görme sağlanır. Bu arada görüntüsü baskılanan gözde tembellik gelişmeye başlar. 
  • Kırılma kusurları: Mevcut olan yüksek kırılma kusuru nedeni ile bir göz diğerinden çok bulanık görüyorsa, bu göz tembel hale gelir. Görünüşte göze çarpan herhangi bir problem olmadığı için tespit edilmesi zordur. 
  • Diğer göz hastalıkları: Bu grupta görme eksenini kapatan hastalıklar sayılabilir. Bunlar, kornea, iris, lens ve vitreus gibi gözün kırıcı ortamlarının kesiflik veya anormal pozisyonda olmaları ile ilgili hastalıklardır. Göz tembelliğinin tedavisi ilk 6 yaş içinde yapılmalıdır, 10 yaşından sonraki tedaviler yararlı değildir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç da o denli başarılı olacaktır. 

 

Tedavi yöntemleri:

 

Şaşılık tedavisinde cerrahi tedaviye gerektiğinde başvuruluyor. Ancak ameliyat tek başına yeterli değil. Cerrahiden sonra da, gözlük ve kapama tedavisine devam edilir. Kapama, hangi yaşta olursa olsun çocukların hoşuna gitmeyen bir uygulamadır. Gözlük kullanımı gibi oyun haline getirilerek uygulanmalıdır. Bu uygulamada özel kapama bantlarının kullanılması en uygunudur. Gözlük camı üzerinden yapılan kapamalarda çocuk kapamanın yan veya üstünden bakmak isteyecektir, çünkü açık gözü az görmektedir. Kapama ile birlikte yakın çalışması yapılmalıdır. Boyama, resim yapma gibi işlemler öncelikle görsel uyaran sağlamakta ve ayrıca çocuğu oyalamaktadır. Göz tembelliğinin tek nedeni gözlük ihtiyacı değildir. Doğuştan katarakt, göz kapağı düşüklüğü, kornea lekesi gibi durumlarda da, yeterli görsel uyaranın taraf gözden beyindeki görme merkezine ulaşamadığından meydana gelebilir. Organik dediğimiz bu durumların ameliyatla zamanında tedavisi ile göz tembelliği önlenebilir.

 

NeuroVision tedavisi

 

Göz tembelliğinin 9 yaşa kadar en etkili tedavi yöntemi sağlam gözün kapatılarak diğer gözün çalıştırılmasıdır. 9 yaşından sonra göz tembelliğinin NeuroVision tedavisi dışında bir tedavisi yoktur.

Tembel gözün görme fonksiyonun artırmayı amaçlayan, kişiye özel, algılayarak öğrenme prensibi ile çalışan ve görmeyi, artırmayı amaçlayan ameliyatsız ilaçsız yeni bir göz tembelliği tedavi yöntemidir.

 

NeuroVision daha keskin görmek için beynimizi (aynı bilgisayar yazılımlarının düşük çözünürlükteki dijital görüntüleri daha iyi görünür duruma getirmesi gibi) eğitir.

 

Göz Tembelliği’ne yönelik NeuroVision tedavisi, klinik deneylerle kanıtlanmış, cerrahî müdahele olmayan risksiz bir tedavidir. Yetişkinlerde göz tembelliğinin tedavisine yönelik, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi FDA tarafından bugüne kadar onaylanmış tek tedavidir. Söz konusu teknoloji, görsel işlemlerden sorumlu beyin hücrelerini (birincil görme merkezi) etkileyen özel ve hassas görsel stimülasyon yoluyla görmeyi iyileştirir. Bu etkili stimülasyon beyindeki görsel işlemlemeyi çoğaltarak, görmede keskinliği ve kaliteyi arttırır.

 

NeuroVision tedavisi görmede keskinliği ve kontrast hassasiyetini önemli ölçüde arttıracak ve aynı zamanda tembel gözdeki genel görme kalitesini de iyileştirecektir.

 

NeuroVision 9-55 yaş arası aşağıdaki rahatsızlıklara sahip hastalar için uygundur.

* Göz tembelliği (Ambliyopi)
* Düşük dereceli miyopi
* Erken presbiyopi (yakın görmesi yeni bozulmuş 40-55  yaş arası hastalar)

 

NeuroVision tedavisi için uygun olduğu belirlenen hastaya özel bir cd paket program verilir. Tedavi yaklaşık 30-40 seanstan oluşur. Seanslar gün aşırı yapılır. Her seans yaklaşık 30-40 dk sürer. İlk seans klinikte göz doktoru tarafından uygulanır. Diğer seanslar evde veya uygun bir ortam olursa iş yerinde uygulanabilir. Tedavi karartılmış sessiz bir odada bilgisayar ekranından yaklaşık 1,5 metre uzaklıkta oturarak uygulanır. Bir iki seans uygulandıktan sonra sistem hastaya özel ödev oluşturur. Kişinin seanslardaki performansı doktoru tarafından izlenebilir. Düzenli seanslar ve doktor kontrolleri sonucunda yaklaşık 3 ay içerisinde tedaviden beklenen sonuç alınabilir.

  •       Ameliyatsız ve ilaçsız bir tedavi şeklidir.
  •       Riski ve hasta için bir yan etkisi yoktur.
  •       Etkisi kanıtlanmış olup FDA onaylıdır.
  •       Uygulama kolaydır, uygulama evde ve ya iş ortamında yapılabilir.

Excimer Laser

İnsanoğlunun bulduğu en hassas neşter olan Excimer Laser ile miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme kusurlarınızdan kurtulabilirsiniz.