Katarakt

Katarakt gözün şeffaf lensinin saydamlığını kaybetmesi ve görmenin azalmasıdır. Bu durumu buğulanmış cama benzetebiliriz.

Gözün renkli tabakası (iris) arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü vardır.

Göz merceğinin saydamlığının azalması, yani katarakt söz konusu olduğunda görme netliği azalacak, hasta bulanık görecektir.

Kataraktlı gözlerde görme bulanıklığı:

Kataraktlı gözlerde görme bulanıklığı, kataraktın derecesine göre, az bulanık görmeden başlayarak sadece ışık görecek dereceye kadar çok değişik seviyelerde olacaktır.

 

Katarakt hakkında bazı yanlış anlamalar vardır;

 1. Göz üzerindeki bir film değildir.
 2. Gözü fazla kullanmaktan oluşmamaktadır.
 3. Kanser değildir.
 4. Bir gözden diğerine geçmez.
 5. Kalıcı körlüğe yol açmaz.

Kataraktın belirtileri;

 • Görmede azalma
 • Işığa hassasiyet
 • Çift görme
 • Okuma zorluğu
 • Gece görüşünde bozulma
 • Renklerde soluklaşma veya sararma
 • Gözlük numaralarının sık değişmesi

Tedavi:

Bugün için tek tedavi şekli cerrahidir (ameliyattır). Çocuk veya yaşlı kataraktlarının ameliyatlarında teknik olarak bazı farklılıklar olmakla birlikte katarakt ameliyatında yapılan işlem, kataraktın alınıp yerine bir göz içi merceği yerleştirilmesinden ibarettir.

Katarakt ameliyatı çocuklarda genel anestezi ile erişkinlerde ise lokal anestezi ile yapılmaktadır. Lokal anestezi damla ile yapılır.

Günümüzde katarakt ameliyatı, halk arasında “lazerle katarakt ameliyatı” olarak bilinen tıbbi adı ”FAKOEMÜLSİFİKASYON” veya kısaca ”FAKO” olarak isimlendirilen bir teknikle yapılmaktadır.

Bu teknik, halk arasında “dikişsiz katarakt ameliyatı” olarak isimlendirilmektedir. Gerçekten de bu teknikte dikiş gerekmemektedir. Dikişli ameliyat olarak bilinen eski teknikte ise ameliyat yeri dikiş ile kapatılmakta idi. FAKO ameliyatı, lazerle katarakt ameliyatı olarak bilinmektedir.

Fakat burada kullanılan enerji, gerçekten lazer enerjisi olmayıp ultrason (ses titreşimleri) enerjisidir. Fako tekniğinde katarakt, ultrason enerjisiyle küçük parçalara ayrılıp emilerek tümüyle temizlenmekte, ancak kataraktın kapsülü yerinde bırakılmaktadır.

Yerinde bırakılan kapsülün içine de, göz içi merceği yerleştirilmektedir. Göz içi mercekleri sert, katlanabilir olmak üzere iki çeşittir.

Katlanabilir göz içi mercekleri, daha küçük bir kesi yerinden göz içine takılabildiği için birtakım üstünlükleri vardır. Göz içi mercekleri polimetilmetakrilat, akrilik, silikon gibi değişik materyallerden üretilmektedir.

Bu materyallerin çeşitli avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Cerrah, bunları ameliyat olacak gözün özelliklerini göz önünde tutarak hangi tür göz içi merceği kullanacağını önceden planlar  veya ameliyat esnasında da duruma göre plan değişikliği yapabilir.

Genellikle bir yaşlılık hastalığı olarak bilinir. Bu doğrudur, kataraktlı hastaların %90′ından fazlası 60 yaşın üzerindeki kişilerden oluşur. Fakat kataraktın sadece yaşlılarda görüldüğü sanılmamalıdır.

Katarakt, daha küçük oranlarda olmak üzere her yaş grubunda görülebilir. Örneğin yeni doğan bebeklerde doğuştan katarakt adı verilen bir katarakt türü görülebildiği gibi çocuklarda, gençlerde ve orta yaşlılarda katarakta rastlanabilir.

Dolayısıyla, hangi yaş grubunda olursa olsun görme bulanıklığı veya azalması olan bir hastada, akla gelebilecek hastalıklardan biri katarakttır.

Sonuç olarak;

Kataraktın tek tedavi şekli cerrahidir. Cerrahide kullanılan malzemeler ve göz içi lenslerinin kalitesi cerrahinin başarısını arttırmaktadır. FAKO yöntemi ile operasyon, bu başarıyı daha da yükseltmiştir. Hasta ve hekim memnuniyetinin yüksek olduğu bir operasyondur. Katarakt ameliyatı FAKO yöntemi ile dikişsiz olarak gerçekleşmekte, gözün uzun süre bantlanmasına gerek kalmamakta, hasta ameliyatın ertesi günü, günlük aktivitesine kavuşabilmektedir. Katarakt ameliyatında kullanılan özellikli göz içi lensleri ile ameliyattan sonra eğer varsa hastanın kırma kusuru sıfıra yaklaşır veya sıfırlanır. Ameliyat öncesi ileri derecede miyop veya hipermetrop gözlük kullanan hastalar bundan da kurtulabilirler. Günümüzde yüksek derecede miyop veya hipermetrop gözlük kullanan hastalarda bile görme kusurunun düzeltilmesi için kataraktı az da olsa, ameliyatı erkenden yapılabilmektedir.

Premium Katarakt

Premium Katarakt'da standart katarakt ameliyatlarında uygulanmayan, odak kabiliyetine sahip, ileri teknoloji ürünü ve her noktada (yakın-orta-uzak) net görüş sağlayan ve ömür boyu göz içinde kalan Premium Mercekler (Multifokal, IQ Toric, Multifokal-Toric) kullanılmaktadır.