Keratokonus

Keratokonus gözün ön yüzünde yer alan ve saydam tabaka olarak bilinen korneanın ilerleyici olarak konik şekil alması ve incelmesi ile karakterizedir. Bu öne doğru konikleşme hastalarda düzensiz astigmatizmaya yol açar. En sık başvuru sebebi ise düzensiz astigmatizmaya bağlı olarak gelişen görme keskinliği ve kalitesindeki azalmadır. Görme keskinliğindeki azalma, etkilenen kornea dokusunun miktarına bağlı olarak orta ya da ileri derecede olabilir.

Belirtileri: Keratokonusun ortalama başlangıç yaşı 16 olmakla beraber, 6 yaşında başladığını bildirilen olgular vardır. Nadiren de olsa 30 yaşından sonra da başlayabilmektedir. Cinsiyetler arasında fark yoktur. Hastaların %90’ında her iki gözde de görülür, ancak hastalığın şiddeti gözler arasında farklılık gösterir. Birinci gözde keratokonus tanısının konulmasından sonra, ikinci gözün tutulumu ortalama 5 yıl sonra olmaktadır. Hastalığın ilerlemesi genellikle 5 ile 10 yıl kadar sürdükten sonra, genellikle stabil (ilerlemeden - durağan) olarak devam etmektedir. Daha çok 20 ila 40 yaş arasında ilerleme gösterir. Keratokonus hastaları tanı konulduğu dönemde, sıklıkla zaten pek çok kere göz muayenesinden geçmişlerdir. Reçete edilen gözlüklerle genellikle rahat edememişlerdir ve geçmişte verilen gözlük numaraları birbirinden farklı ve tutarsızdır. Hastaların önemli bir kısmı tek gözle çift görme ve şekilleri çarpık görmeden yakınmaktadır. Bazı hastalar da ışıkların etrafında hareler, saçılmalar gördüğünü ve ışıktan rahatsız olduğunu ifade etmektedir.

Hastaların bir kısmında alerji zemininde sürekli gözlerde kaşınma, sulanma ve uzun süreli kontakt lens kullanımı görülmektedir. Kalıtımsal özellik de mevcuttur.

Tanı: Hastalığın ilerlemiş evrelerinde tanı koymak daha kolay olsa da; erken dönemde tanı koyabilmek güçtür. Erken tanı için detaylı bir geçmiş ve aile hikayesi, birtakım ileri tetkikler gerekmektedir.

Tedavi: Hastalığın erken dönemlerinde özel sert gaz geçirgen kontakt lensler kullanılır. Ancak kontakt lensler hastalığın ilerlemesini durduramazlar. Bu lensler kornea merkezinin bombeliğini, dolayısıyla astigmatı düzeltir ve net görüş sağlayarak görme arttırılabilir. Ancak ileri evre keratokonuslarda ve/veya kontakt lens kullanamayan, kontakt lensin yetersiz kaldığı hastalarda görme keskinliğini arttırmak için çoğu zaman cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Korneal Cross Linking (Korneal Çapraz Bağlama) uygulaması: Keratokonusdaki korneanın ilerleyici olarak konik şekil alması ve incelmesinin, korneanın içindeki ince şeffaf çapraz bağların gücünün azalmasına bağlı olarak, zayıflamış korneal biyomekanik dayanıklılık ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Korneal Çapraz Bağlama için farklı metotlar tanımlanmıştır. Fakat kornea için en sık kullanılan metod ultraviyole A (UVA) ve riboflavin (bir Tür B vitamini) uygulamasıdır. İleri keratokonuslu vakalarda keratoplastiye geçişi geciktirebilen bazen engelleyebilen bir tedavi metodudur.

Kornea İçi Halkalar: Kornea içi halka, kornea katlarının arasında hastalığın durumuna göre hesaplanmış bir derinliğe yerleştirilir ve hacim kaplar. Bu durum korneal ark (eğrilik) uzunluğunun kısalmasına, kornea merkezinde eğrilikte azalmaya, ince konik şekil almış ve incelmiş korneaya biyomekanik destek oluşmasına sebep olur. Kornea içi halka konulması her cerrahi gibi bazı riskleri olmasına rağmen, güvenli, geri dönüşümlü ve ileri keratokonuslu vakalarda keratoplastiye geçişi geciktirebilen, bazen engelleyebilen bir tedavi metodudur. Kornea içi halkaların korneadaki düzleştirici etkisi, halkanın yerleştirildiği alanın merkezden uzaklığına halkanın çapına ve kalınlığına bağlıdır. Halkanın kornea üzerindeki düzeltici etkinliği; halkanın kalınlığı ile doğru, çapı ile ters orantılıdır.

Bu halkalar dışarıdan bakıldığında fark edilmez ve en önemlisi kontakt lens gibi hissedilmez. İstenildiği zaman kolayca çıkarılabilen halkalar, görme merkezine yerleştirilmediğinden görmeyi etkileyecek herhangi bir iz bırakmaz. Değişik kalınlıkta tipleri olan halkalar, keratokonus hastalığının derecesine göre tercih edilerek yerleştirilir.

Kornea Nakli: Başka bir alternatif tedavi kornea nakli ameliyatıdır. Kornea nakli ameliyatı, kornea bağışlarının yetersiz aynı zamanda pahalı olması ve üstelik vücudun % 15–20 oranında dokuyu reddetme olasılığı olması nedeniyle en son aşamada tercih edilen bir tedavidir.

Katarakt

Katarakt gözün şeffaf lensinin saydamlığını kaybetmesi ile görmenin azalmasıdır. Tek tedavi yönetimi cerrahi girişimdir. Gelişmiş göz içi mercekler ile en iyi görme kalitesini yakalayabilirsiniz.